Westerbork

Dorp van de Vrijheid

Sinds kort bestaat de stichting ‘Westerbork: Dorp van de Vrijheid’. Deze stichting richt zich op activiteiten die te maken hebben met een positieve connotatie van de naam ‘Westerbork’ en op activiteiten die hun historische wortels vinden in het verleden, en dan met name WO2, maar deze willen verbinden met de toekomst.

75 Jaar Vrijheid Westerbork 25 t/m 30 mei 2020

Westerbork dorp van de Vrijheid (Voorlopig programma)

Het centrale begrip van waaruit gedacht, gewerkt en georganiseerd gaat worden is het begrip ‘Vrijheid’.

De stichting ‘Westerbork: Dorp van de Vrijheid’ is een samenwerkingsverband van Belangenver. Dorp Westerbork, St. Zomeractiviteiten Westerbork, Ondernemersver. Westerbork, Hist. ver. Westerbork e.o. en Pro Bork (horeca-ondernemers).

Ook zal samenwerking worden gezocht met de beide basisscholen in het dorp, met  Herinneringscentrum Westerbork en met culturele organisaties.

De nieuwe stichting heeft haar eerste gedachten in een projectplan verwoord.

het verhaal van Westerbork

‘Het verhaal van Westerbork’ is opgebouwd vanuit Historie, Toeristische infrastructuur in Westerbork en Het ‘gezicht’ van Dorp Westerbork:

AGENDA

VIERING 75 JAAR VRIJHEID WESTERBORK

(25 t/m 30 MEI 2020)

NB: Alles onder voorbehoud van vergunningen, financiën en organisatiemogelijkheden.

Maandag 25 mei:

Rondrit Keep Them Rolling (KTR) vanuit Coevorden langs historische locaties in de regio

Evt. Militaire demonstraties Defensie (locaties nog onbekend)

Avond: Opening met verrassingsact en koren

Dinsdag 26 mei:

Rondrit Keep Them Rolling (KTR) vanuit Coevorden langs historische locaties in de regio

Militaire demonstraties (locaties nog onbekend)

Middag (voor schoolkinderen): Musical door groepen 7 Groene Borg (Lindelaar +   Wegwijzer)

Avond (voor ouders / gasten / volwassenen): Musical door groepen 7 Groene Borg   (Lindelaar + Wegwijzer)

Locatie: Feesttent Evenemententerrein   

Woensdag 27 mei:

Middag / Avond: Intocht KTR (route oost – west) + concert Het Orkest

Avond: Vrijheidsoptocht (buurten, buurdorpen, verenigingen, groepen, etc.) teksten op borden, vrijheidsteksten

Donderdag 28 mei:

Middag: Ouderenmiddag in feesttent (levensverhalen, koren, gedichten)

Avond: Culturele avond met o.a. optredens van VO-leerlingen. En de première van  een film die speciaal voor dit evenement is gemaakt (onderwerp: De aanval van de  parachutisten op de Duitse commandopost)

Vrijdag 29 mei:

Middag: re-enactment (wordt nader ingevuld)

Avond: Feestavond in feesttent (historische kleding, muziek-van-toen, etc.)

Zaterdag 30 mei:

Ochtend: Herdenking

Middag: Parade door dorp met Keep Them Rolling en korpsen

Avond: Vrijheidsfeest in feesttent (ism Drenthe Pop)

Zondag 31 mei:

Kerkdienst in tent

Afsluiting, uitzwaaien KTR en overige gasten

Hele week:

activiteiten in buurten Westerbork

tentoonstelling in Museum voor Papierknipkunst

Aankleding dorp:

route naar evenemententerrein met vlaggen

oost-westverbinding met 100 historische beelden/uitvergrotingen langs de route

bogen/pilaren bij entrees dorp

bloembakken met primula’s (rood-wit-blauw)

Historie

Hierbij moet worden gedacht aan:

 De historische verbondenheid van het dorp Westerbork met Kamp Westerbork.

 Operatie Amhurst op 10 april 1945 en Aanval op Duitse commandopost in het dorp Westerbork

Deze gebeurtenis wordt elke 5 jaar op grootse en passende wijze herdacht, het laatst in april 2015.

De naam van het dorp Westerbork is onlosmakelijk verbonden met Kamp Westerbork. Zeer regelmatig gebeurt het dat mensen die Kamp Westerbork willen bezoeken in het dorp Westerbork terecht komen. En omgekeerd: mensen die Kamp Westerbork bezoeken weten vaak niet dat even verderop het mooie dorp Westerbork is te vinden. De verbondenheid en het onderscheid van Kamp Westerbork en het dorp Westerbork willen we aan bezoekers duidelijker vertellen, waardoor bezoekers beide locaties (Kamp Westerbork en Dorp Westerbork) gaan bezoeken.

Dit betreft ook de werkkampen die in WO2 aanwezig waren in de naburige dorpen Orvelte, Elp en Mantinge en op enige afstand in Oranje.

Doel: Zorgen dat bezoekers het onderscheid tussen Kamp Westerbork en dorp Westerbork kennen en beiden ook weten te vinden en te waarderen.    

We gaan dit doen door de onderlinge relatie te versterken en dmv gerichte communicatie en fysieke middelen op de diverse locaties.

Opbrengst: Meer bezoekers in Kamp Westerbork en in het dorp Westerbork.

Toeristische infrastructuur in Westerbork

Mensen in de omgeving van het dorp Westerbork kennen het dorp als gezellig en bruisend van activiteiten in de zomer. Naast een onderscheidende horeca met hotels, restaurants, cafés, e.d. zijn er in de naaste omgeving campings en vakantieparken. Hiernaast presenteert het dorp zich als gezellig en bruisend met de vele zomerse activiteiten.

Doel: Dit beeld nog nadrukkelijker presenteren aan de bezoekers van het dorp Westerbork. En de bezoekers van Kamp Westerbork uitnodigen het dorp Westerbork te leren kennen.  

We gaan dit doen door nadrukkelijker samenwerking te zoeken tussen Kamp Westerbork en Dorp Westerbork, dmv. gerichte evenementen en samenwerkingsverbanden met culturele organisaties, e.d.

Opbrengst: Meer bezoekers in het dorp Westerbork.

Het ‘gezicht’ van Dorp Westerbork

Naast Kamp Westerbork en het museumdorp Orvelte willen wij het dorp Westerbork nog nadrukkelijker presenteren als een dorp met een eigen gezicht. Hiervoor willen we het begrip ‘Vrijheid’ centraal stellen. Dit begrip heeft een relatie met de historie en Kamp Westerbork, maar ook met  de beleving van de inwoners en met de ondernemingsgeest in het dorp.

Doel:  Het ‘gezicht’ van Westerbork nadrukkelijk presenteren dmv allerlei fysieke middelen.

Opbrengst: De herkenbaarheid van het dorp Westerbork wordt vergroot voor bezoekers en daarmee de aantrekkelijkheid, wat zal leiden tot herhaald bezoek van toeristen.

Share This