jaar

Jaarlijkse activiteiten/ Evenementen

Vrijwilligers

Bezoekers

Doelstelling

De Stichting heeft tot doel de leefbaarheid (activiteiten, economie, werkgelegenheid) van het dorp op peil te houden door het organiseren van evenementen voor zowel: Eigen inwoners van Westerbork en omgeving als ook de Toeristen die Westerbork bezoeken. De Stichting doet dit door zowel in de zomer als in de winter een uitgebreid programma van evenementen aan te bieden. ’s Winters zijn de activiteiten vooral gericht op de eigen inwoners en ’s zomers vooral op toeristen en bezoekers uit het dorp en de regio. “t Gebeurt alweer in Börk”

Ons bestuur

Het bestuur van Stichting Zomeractiviteiten bestaat uit de volgende personen: Paul Laubertsheimer is de voorzitter.  De financiële zaken worden al jaren geweldig behartigd door Hennie Bork. Het secretariaat waaronder (promotie) en de verhuur van de marktkramen is in handen van Gertjan Rutterkamp. Verder bestaat het bestuur uit Annika van der Zwaag die zicht richt op de kinderactiviteiten. Jeep Bosma is onze marktmeester en samen met de andere leden van het bestuur organiseert hij de markten. Daarnaast werken er vele vrijwilligers voor de Stichting Zomeractiviteiten Westerbork, want zonder hun hulp is het onmogelijk om activiteiten te kunnen organiseren.

Share This