Layout 3 evenementen

Dorp van de Vrijheid

Sinds kort bestaat de stichting ‘Westerbork: Dorp van de Vrijheid’. Deze stichting richt zich op activiteiten die te maken hebben met een positieve connotatie van de naam ‘Westerbork’ en op activiteiten die hun historische wortels vinden in het verleden, en dan met name WO2, maar deze willen verbinden met de toekomst.

Vrijheid

Het centrale begrip van waaruit gedacht, gewerkt en georganiseerd gaat worden is het begrip ‘Vrijheid’.

De stichting ‘Westerbork: Dorp van de Vrijheid’ is een samenwerkingsverband van Belangenver. Dorp Westerbork, St. Zomeractiviteiten Westerbork, Ondernemersver. Westerbork, Hist. ver. Westerbork e.o. en Pro Bork (horeca-ondernemers).

Ook zal samenwerking worden gezocht met de beide basisscholen in het dorp, met  Herinneringscentrum Westerbork en met culturele organisaties.

De nieuwe stichting heeft haar eerste gedachten in een projectplan verwoord.

het verhaal van Westerbork

‘Het verhaal van Westerbork’ is opgebouwd vanuit Historie, Toeristische infrastructuur in Westerbork en Het ‘gezicht’ van Dorp Westerbork:

Historie

Hierbij moet worden gedacht aan:

 De historische verbondenheid van het dorp Westerbork met Kamp Westerbork.

 Operatie Amhurst op 10 april 1945 en Aanval op Duitse commandopost in het dorp Westerbork

Deze gebeurtenis wordt elke 5 jaar op grootse en passende wijze herdacht, het laatst in april 2015.

De naam van het dorp Westerbork is onlosmakelijk verbonden met Kamp Westerbork. Zeer regelmatig gebeurt het dat mensen die Kamp Westerbork willen bezoeken in het dorp Westerbork terecht komen. En omgekeerd: mensen die Kamp Westerbork bezoeken weten vaak niet dat even verderop het mooie dorp Westerbork is te vinden. De verbondenheid en het onderscheid van Kamp Westerbork en het dorp Westerbork willen we aan bezoekers duidelijker vertellen, waardoor bezoekers beide locaties (Kamp Westerbork en Dorp Westerbork) gaan bezoeken.

Dit betreft ook de werkkampen die in WO2 aanwezig waren in de naburige dorpen Orvelte, Elp en Mantinge en op enige afstand in Oranje.

Doel: Zorgen dat bezoekers het onderscheid tussen Kamp Westerbork en dorp Westerbork kennen en beiden ook weten te vinden en te waarderen.    

We gaan dit doen door de onderlinge relatie te versterken en dmv gerichte communicatie en fysieke middelen op de diverse locaties.

Opbrengst: Meer bezoekers in Kamp Westerbork en in het dorp Westerbork.

Toeristische infrastructuur in Westerbork

Mensen in de omgeving van het dorp Westerbork kennen het dorp als gezellig en bruisend van activiteiten in de zomer. Naast een onderscheidende horeca met hotels, restaurants, cafés, e.d. zijn er in de naaste omgeving campings en vakantieparken. Hiernaast presenteert het dorp zich als gezellig en bruisend met de vele zomerse activiteiten.

Doel: Dit beeld nog nadrukkelijker presenteren aan de bezoekers van het dorp Westerbork. En de bezoekers van Kamp Westerbork uitnodigen het dorp Westerbork te leren kennen.  

We gaan dit doen door nadrukkelijker samenwerking te zoeken tussen Kamp Westerbork en Dorp Westerbork, dmv. gerichte evenementen en samenwerkingsverbanden met culturele organisaties, e.d.

Opbrengst: Meer bezoekers in het dorp Westerbork.

Het ‘gezicht’ van Dorp Westerbork

Naast Kamp Westerbork en het museumdorp Orvelte willen wij het dorp Westerbork nog nadrukkelijker presenteren als een dorp met een eigen gezicht. Hiervoor willen we het begrip ‘Vrijheid’ centraal stellen. Dit begrip heeft een relatie met de historie en Kamp Westerbork, maar ook met  de beleving van de inwoners en met de ondernemingsgeest in het dorp.

Doel:  Het ‘gezicht’ van Westerbork nadrukkelijk presenteren dmv allerlei fysieke middelen.

Opbrengst: De herkenbaarheid van het dorp Westerbork wordt vergroot voor bezoekers en daarmee de aantrekkelijkheid, wat zal leiden tot herhaald bezoek van toeristen.

agenda

VIERING 75 JAAR VRIJHEID WESTERBORK (6 t/m 12 APRIL 2020)

Rondrit Keep Them Rolling (KTR)

Datum: Maandag 6 april

Tijd: 17:00 uur

Locatie: ’t Aole Gemientehoes / Kerkhoflaan Westerbork

Rondrit Keep Them Rolling (KTR) vanuit Coevorden langs historische locaties in de regio

Evt. Militaire demonstraties Defensie (locaties nog onbekend)

Avond: Opening met verrassingsact en koren

Rondrit Keep Them Rolling (KTR)

Datum: Dinsdag 7 april

Tijd: 17:00 uur

Locatie: Feesttent Evenemententerrein  

Rondrit Keep Them Rolling (KTR) vanuit Coevorden langs historische locaties in de regio

Militaire demonstraties (locaties nog onbekend)

Middag (voor schoolkinderen): Musical door groepen 7 Groene Borg (Lindelaar + Wegwijzer)

Avond (voor ouders / gasten / volwassenen): Musical door groepen 7 Groene Borg (Lindelaar + Wegwijzer)

Borkermarkt

Datum: 15 augustus 2019

Tijd: 17:00 uur

Locatie: ’t Aole Gemientehoes / Kerkhoflaan Westerbork

Sinds 1965 organiseren wij Börkermarkten. Op deze markt staan diverse standhouders, er worden demonstraties gegeven met oude “Drentse” ambachten, voor de kinderen worden er spelletjes georganiseerd en ook zijn er diverse versnaperingen verkrijgbaar. Tevens zal het Drentse theatergezelschap STOP om 20:30 uur een voorstelling spelen. 

Borkermarkt

Datum: 15 augustus 2019

Tijd: 17:00 uur

Locatie: ’t Aole Gemientehoes / Kerkhoflaan Westerbork

Sinds 1965 organiseren wij Börkermarkten. Op deze markt staan diverse standhouders, er worden demonstraties gegeven met oude “Drentse” ambachten, voor de kinderen worden er spelletjes georganiseerd en ook zijn er diverse versnaperingen verkrijgbaar. Tevens zal het Drentse theatergezelschap STOP om 20:30 uur een voorstelling spelen. 

agenda alternatief

Markt Datum Opgeven Opmerking
Rondrit Keep Them Rolling (KTR) 6 april nvt

Rondrit Keep Them Rolling (KTR) vanuit Coevorden langs historische locaties in de regio

Evt. Militaire demonstraties Defensie (locaties nog onbekend)

Avond: Opening met verrassingsact en koren

Vlooienmarkt 30 mei 2019 hoe opgeven??
Boekenmarkt 8 juni 2019 hoe opgeven??
Het eerste winteractiviteit is Ar Klassiek (zie agenda)
Share This