huurovereenkomst

Huurovereenkomst

Ondergetekende:

naam (verplicht)
Bedrijfsnaam
Straatnaam + huis nr (verplicht)
Postcode (verplicht)
Woonplaats (verplicht)
Telefoonnummer (verplicht)
E-mail (verplicht)

Verklaart omschreven goederen in goede staat van Stichting Zomeractiviteiten in bruikleen te
krijgen, tegen de afgesproken en vermelde prijs.

Artikel Aantal Prijs
Marktkraam
Verrijdbaar Podiumwagen
Marktkraam 2e
Geluidsapparatuur

PS. extra artikelen kunt u in bovenstaande tabel opgeven

Huurperiode Van Tot en met
periode-1
periode-2
Goederen worden terugbezorgd JaNee

Goederen worden opgehaald door huurder JaNee

Goederen worden opgehaald door verhuurder JaNee

Eventuele opmerkingen

1. Het verschuldigde bedrag wordt / is contant betaald of binnen twee weken overgemaakt op
rekening NL92RABO 0369 405 439 ten name van Stichting Zomeractiviteiten Westerbork.
2. De gehuurde goederen worden voor of op de laatste dag van de overeengekomen huurperiode
schoon en zonder gebreken terugbezorgd bij / of opgehaald door de verhuurder. Zoals vermeld in
deze overeenkomst.
3. De huurder is aansprakelijk voor eventuele schade die tijdens de huurperiode aan de gehuurde
goeden zijn ontstaan. Te maken reparatiekosten zijn voor rekening van de huurder.
4. Bij later inleveren / aanbieden van de goederen kan een meerprijs in rekening worden gebracht
over het aantal dagen overschrijding.

Gehaald op:
Handtekening verhuurder: …………………………. Handtekening huurder: …………………………
Terugbezorgd op:
Handtekening verhuurder: …………………………. Handtekening huurder: ………………………….

NB: Bij inlevering goederen deze overeenkomst meenemen voor vrijwaring: één exemplaar voor
verhuurder en één exemplaar voor huurder.

VOORWAARDEN VERHUUR VAN MATERIALEN per 1-1-2020

PRIJZEN
De prijzen, zoals die op de site www.zomeractiviteiten.nl staan, zijn geldend. Deze prijzen zijn voor
de kramen en overige materialen inclusief btw.
Voor sponsoren van Stichting Zomeractiviteiten Westerbork worden in overleg tussen huurder en
Gertjan Rutterkamp aangepaste prijzen berekend.
De verhuurder verstuurt een factuur. De betaling dient uiterlijk 14 dagen na dagtekening van de
factuur te worden voldaan.

OVEREENKOMST
De verhuurder kan bij uitzondering een huurovereenkomst eisen.

BRENGEN en HALEN
Materialen die verhuurd worden binnen de grenzen van de voormalige gemeente Westerbork
worden gratis gebracht en gehaald maximaal 15 km.
Voor materialen die verhuurd worden buiten de grenzen van de voormalige gemeente Westerbork,
worden kosten voor het brengen en halen in rekening gebracht. Deze kosten bedragen € 0,25 per
kilometer.

SCHADE
Schade, ontstaan tijdens de verhuurperiode, wordt door de huurder onverwijld gemeld aan onze vrijwilliger (Jan Schonewille via 06 – 21 50 61 53) Afhankelijk van de oorzaak wordt bepaald of extra kosten in rekening
worden gebracht. (Vb. Verlies van materialen wordt in rekening gebracht; In geval van Diefstal wordt
aangifte gedaan.)

RESERVEREN en ANNULEREN
De te huren materialen kunnen uitsluitend worden gereserveerd stuur uw
aanvraag naar info@zomeractiviteiten.nl onze vrijwilliger (Jan Schonewille via 06 – 21 50 61 53)

Annulering is tot uiterlijk 2 weken voor de verhuurperiode gratis. Voor annulering binnen 2 weken
voor de verhuurperiode worden kosten in rekening gebracht: 50% van het overeengekomen
verhuurbedrag. Voor annulering binnen 1 week voor de verhuurperiode worden kosten in rekening
gebracht: 75% van het overeengekomen verhuurbedrag.

Share This