huurovereenkomst

  Huurovereenkomst

  Ondergetekende:

  naam (verplicht)

  Bedrijfsnaam

  Straatnaam + huis nr (verplicht)

  Postcode (verplicht)

  Woonplaats (verplicht)

  Telefoonnummer (verplicht)

  E-mail (verplicht)

  Verklaart omschreven goederen in goede staat van Stichting Zomeractiviteiten in bruikleen te
  krijgen, tegen de afgesproken en vermelde prijs.

  Artikel

  Aantal

  Prijs per stuk

  Marktkraam

  Geluidsapparatuur

  PS. extra artikelen kunt u in bovenstaande tabel opgeven

  Huurperiode

  Van

  Tot en met

  periode-1

  periode-2

  Goederen worden terugbezorgd

  JaNee

  Goederen worden opgehaald door huurder

  JaNee

  Goederen worden opgehaald door verhuurder

  JaNee

  Eventuele opmerkingen

  1. Het verschuldigde bedrag wordt / is contant betaald of binnen twee weken overgemaakt op
  rekening NL92RABO 0369 405 439 ten name van Stichting Zomeractiviteiten Westerbork.
  2. De gehuurde goederen worden voor of op de laatste dag van de overeengekomen huurperiode
  schoon en zonder gebreken terugbezorgd bij / of opgehaald door de verhuurder. Zoals vermeld in
  deze overeenkomst.
  3. De huurder is aansprakelijk voor eventuele schade die tijdens de huurperiode aan de gehuurde
  goeden zijn ontstaan. Te maken reparatiekosten zijn voor rekening van de huurder.
  4. Bij later inleveren / aanbieden van de goederen kan een meerprijs in rekening worden gebracht
  over het aantal dagen overschrijding.

  Gehaald op:
  Handtekening verhuurder: …………………………. Handtekening huurder: …………………………
  Terugbezorgd op:
  Handtekening verhuurder: …………………………. Handtekening huurder: ………………………….

  NB: Bij inlevering goederen deze overeenkomst meenemen voor vrijwaring: één exemplaar voor
  verhuurder en één exemplaar voor huurder.

  VOORWAARDEN VERHUUR VAN MATERIALEN per 1-1-2021

  PRIJZEN
  De prijzen, zoals die op de site www.zomeractiviteiten.nl staan, zijn geldend. Deze prijzen zijn voor
  de kramen en overige materialen inclusief btw.
  Voor sponsoren van Stichting Zomeractiviteiten Westerbork worden in overleg tussen huurder en
  Gerard Viskaal aangepaste prijzen berekend.
  De verhuurder verstuurt een factuur. De betaling dient uiterlijk 14 dagen na dagtekening van de
  factuur te worden voldaan.

  OVEREENKOMST
  De verhuurder kan bij uitzondering een huurovereenkomst eisen.

  BRENGEN en HALEN
  Materialen die verhuurd worden binnen de grenzen van de voormalige gemeente Westerbork
  worden gratis gebracht en gehaald maximaal 15 km.
  Voor materialen die verhuurd worden buiten de grenzen van de voormalige gemeente Westerbork,
  worden kosten voor het brengen en halen in rekening gebracht. Deze kosten bedragen € 0,25 per
  kilometer.

  SCHADE
  Schade, ontstaan tijdens de verhuurperiode, wordt door de huurder onverwijld gemeld aan onze vrijwilliger (Jan Schonewille via 06 – 21 50 61 53) Afhankelijk van de oorzaak wordt bepaald of extra kosten in rekening
  worden gebracht. (Vb. Verlies van materialen wordt in rekening gebracht; In geval van Diefstal wordt
  aangifte gedaan.)

  RESERVEREN en ANNULEREN
  De te huren materialen kunnen uitsluitend worden gereserveerd stuur uw
  aanvraag naar info@zomeractiviteiten.nl onze vrijwilliger (Jan Schonewille via 06 – 21 50 61 53)

  Annulering is tot uiterlijk 2 weken voor de verhuurperiode gratis. Voor annulering binnen 2 weken
  voor de verhuurperiode worden kosten in rekening gebracht: 50% van het overeengekomen
  verhuurbedrag. Voor annulering binnen 1 week voor de verhuurperiode worden kosten in rekening
  gebracht: 75% van het overeengekomen verhuurbedrag.

  Share This