Oost-West Börk op zijn Best feest

Gratis

Oost-West Börk op zijn Best feest

Stichting Zomeractiviteiten Westerbork houdt op Koningsdag 27 april van 14.00 uur tot 24.00 uur een feest. Op diverse plaatsen in het dorp op de Oost-West as worden festiviteiten gehouden voor alle leeftijdscategorieën.

Dit feest is ter compensatie voor de overlast die het aanleggen van de nieuwe Oost West verbinding door Westerbork gaf voor inwoners en ondernemers in 2020 en 2021. Belangenvereniging Westerbork en de gemeente hebben gezamenlijk besloten Westerbork een afsluitend feest te gunnen.

Werkgroep

Stichting Zomeractiviteiten Westerbork kreeg de opdracht om dit verder uit te werken. Er is inmiddels een werkgroep opgericht met daarin vertegenwoordigers van Stichting Zomeractiviteiten Westerbork, de Belangenvereniging, de Ondernemersvereniging, de horeca en de gezamenlijke kerken

Organisator

Locatie

Info

Kaart