Börker Toren Toer

Gratis

Börker Toren Toer

Börker Toren Toer 2024

In 2024 vindt de 7e Börker Toren Toer plaats op 28, 29 en 30 augustus. Eén week eerder dan u gewend bent. Dat heeft alles te maken met de Internationale Windmolenrally die op 24 en 25 augustus plaatsvindt in Hengelo Gld. Voor buitenlandse deelnemers wordt het zo aantrekkelijker om naar Nederland af te reizen en in één week aan twee evenementen deel te kunnen nemen. Doordat we niet op vrijdag over het hotel kunnen beschikken, start de Börker Toren Toer nu op woensdag. Zo blijft het gat tussen beide evenementen zo kort mogelijk.

Omdat aan de Windmolenrally motoren meedoen tot bouwjaar 1940, hebben wij de BTT-routes wat ingekort. Daardoor blijft het ook voor deze oudere motoren aantrekkelijk om aan de Börker Toren Toer deel te nemen. In totaal rijden we nu ca. 550 km in plaats van normaal 750 km. Aan de Börker Toren Toer kunnen motoren met bouwjaar tot 1958 deelnemen. Het maximale aantal deelnemers aan de BTT is gesteld op 50 personen.

Organisatie 2024

De organisatie is inmiddels gestart met de editie voor 2024. Inmiddels zijn alle routes uitgezet en zijn afspraken gemaakt met de horeca en bezienswaardigheden. Hopelijk resulteert dit weer in een goede  en gezellige uitvoering van deze BTT-rit.

Voor meer informatie Klik hier

.

Börker Tower Tour 2024

In 2024, the 7th Börker Tower Tour will take place on 28, 29 and 30 August. One week earlier than you are used to. This has everything to do with the International Windmill Rally that will take place in Hengelo Gld. on 24 and 25 August. This makes it more attractive for foreign participants to travel to the Netherlands and take part in two events in one week. Because we can not have the hotel on Friday, the Börker Tower Tour will now start on Wednesday. This will keep the gap between the two events as short as possible.

As the Windmillrally involves motorbikes up to 1940, we have shortened the BTT-routes somewhat. This keeps it attractive for these older motorbikes to participate in the Börker Tower Tour. In total, we now ride about 550 km instead of the normal 750 km. Motorbikes built until 1958 can participate in the Börker Tower Tour. The maximum number of participants in the BTT is set at 50 persons.

Organisation 2024

The organisation has now started work on the 2024 edition. Meanwhile, all routes have been plotted and arrangements have been made with the catering establishments and places of interest. Hopefully, this will again result in a good and

enjoyable performance of this BTT-ride.

For more information Click here

 


Börker Turm Tour 2024

Im Jahr 2024 wird der 7. Börker Turm Tour am 28., 29. und 30. August stattfinden. Eine Woche früher als Sie es gewohnt sind. Das hat mit der Internationalen Windmühlenrallye zu tun, die am 24. und 25. August in Hengelo Gld. stattfindet. Das macht es für ausländische Teilnehmer attraktiver, in die Niederlande zu reisen und an zwei Veranstaltungen in einer Woche teilzunehmen. Da wir das Hotel am Freitag nicht haben können, wird die Börker Turm Tour nun am Mittwoch beginnen. Dadurch wird der Abstand zwischen den beiden Veranstaltungen so kurz wie möglich gehalten.

Da die Windmühlenrallye mit Motorrädern bis 1940 stattfindet, haben wir die BTT-Routen etwas verkürzt. So bleibt es auch für diese älteren Motorräder attraktiv, an der Börker Turm Tour teilzunehmen. Insgesamt fahren wir jetzt etwa 550 km statt der normalen 750 km. An der Börker Turm Tour können Motorräder bis Baujahr 1958 teilnehmen. Die maximale Teilnehmerzahl an der BTT ist auf 50 Personen festgelegt.

Organisation 2024
Die Organisation hat nun mit der Arbeit an der Ausgabe 2024 begonnen. Inzwischen sind alle Strecken aufgezeichnet und Absprachen mit den Gastronomiebetrieben und Sehenswürdigkeiten getroffen worden. Wir hoffen, dass dies wieder zu einer guten und angenehmen Durchführung dieser BTT-Fahrt führen wird.

Für weitere Informationen Klicken hier

 

 

 

 

Organisator

Locatie

Info

Kaart